26-27th July 2024

Regler

Ladda ner denna information / Download this information

Regler för inträde

 • Barn upp till 3 år har fritt inträde. (Erhåller inga armband)
 • Besökare över 65 år har fritt inträde. (Legitimation krävs)
 • Alla under 18 år måste ha målsman närvarande för inträde till festivalområdet.
 • Minderåriga i sällskap av annan än vårdnadshavare ska ha skriftligt intyg från vårdnadshavare.
 • Ledsagare till funktionshindrad kommer in kostnadsfritt men erhåller inga armband.
 • Dom som har sjukersättning måste kunna bevisa det med intyg.

 Nedan får EJ medföras in på festivalområdet

 • Dryck och mat får inte införas på festivalområdet. (Undantaget barnmat)
 • Vapen eller andra föremål som kan användas som tillhyggen.
 • Exempelvis: knivar, tårgas, järnrör, skruvmejslar, batonger, kedjor, m.m.
 • Husdjur (undantaget ledsagar hundar) 
 • Sprayburkar och sprayflaskor.

 Visitation vid ingång är obligatorisk, även vid återinträde!

Rules for entry

 • Children up to 3 years of age have free entry. (No wristbands)
 • Visitors 65 + years of age have free entry. (ID required)
 • All minors must have a legal guardian present to be admitted into the festival.
 • Minors in the company of others other than the legal guardian must have written approval from the legal guardian.
 • Caretakers of persons with disabilities will be admitted free of charge but will not receive a wristband.
 • Early retirement must be proven by a written document.

Items below cannot be brought into the festival area

 • Drinks and food. (exception is baby food)
 • Weapons or other items that may be used as weapons.
 • For example: knives, tear gas, iron pipes, screwdriver, batons, chains, etc.
 • Pets. (except for guide dogs)
 • Spray cans and spray bottles.

Bag search and pat down is mandatory when entering the festival, even for re-entry!

Spelschema | Running order