26-27th July 2024

Vår värdegrund

Uppsala Reggae Festival har upprättat en värdegrund som ska tydliggöra vad vi står för, såväl för oss själva som för omvärlden. Värdegrunden ska fungera som ett stöd i vårt praktiska arbete och genomsyra all vår verksamhet. Den bygger på att ha besökarna i fokus, samhörighet, ödmjukhet, positiv energi, säkerhet, trivsel och noll tolerans mot narkotika.

Besökarna i fokus
Vårt främsta mål är att skapa en festival för och med besökarna. Vi är en festival som är till för alla, och där möts människor över gränser tillsammans med god mat och bra musik. För oss är besökarna viktigast! Deras behov och önskemål tillgodoses genom att vi är lyhörda, tillgängliga och trevliga.

Samhörighet
Alla i organisationen bidrar med sig själva och tar ansvar för att skapa en trivsam arbetsmiljö och en festival som levererar det som utlovats. Samhörigheten som finns mellan oss och besökarna skapar tillit i alla riktningar i organisationen och utåt tillbaka mot besökarna under festivalen.

Ödmjukhet
Ödmjukhet är en grundläggande egenskap för oss. Besökarna och alla andra som kommer i kontakt med oss ska bemötas med ödmjukhet och acceptans för olikheter och mångfald.

Positiv energi
Konceptet i reggaekulturen, som är kärlek och fred, tillsammans med tydlighet och trygghet i arbetet med och runt festivalen skapar den positiva energi som finns hos oss på Uppsala Reggae Festival.

Noll tolerans
Vi har nolltolerans mot tafsande och sexuella trakasserier, det är ett övergrepp som kommer att anmälas vid minsta misstanke! Ett nej är ett nej! Uppsala Reggae Festival arbetar aktivt tillsammans med myndigheter och frivilliga organisationer mot all form av sexuella trakasserier. Vi har även nolltolerans mot droger av alla slag och misstänkt narkotikabrott kommer att anmälas. 

Lokalt samarbete

Vi strävar efter en ekologisk och miljömedveten festival som aktivt undviker onödig produktion och avfall av festivaltillbehör som behövs för tillställningen.

Spelschema | Running order